δεσπούλαλογότυποκάρτεςαυτοκόλλητασυνταγολόγιαφυλλάδιακατάλογοι�����������

Λογότυπο

Το λογότυπο είναι το πρώτο και πιο σοβαρό βήμα για κάθε επιχείρηση. Το λογότυπο θα πρέπει να ταυτίζεται με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του επιχειρηματία, όπως επίσης και με τις αρετές του προϊόντος. Τα χρώματα, οι καμπύλες, τα γράμματα, οι σκιές όλα αυτά μαρτυρούν το ύφος της επιχείρησης και εκπέμπουν τα ανάλογα μηνύματα στο υποσυνείδητο κάθε ανθρώπου. Έτσι ανταποκρίνονται και οι αντίστοιχοι με το χαρακτήρα της επιχείρησης πελάτες και γινόμαστε κι εμείς ευτυχέστεροι κι αποδίδουμε καλύτερα. Αυτή είναι η επιτυχία του λογοτύπου.