δεσπούλαλογότυποκάρτεςαυτοκόλλητασυνταγολόγιαφυλλάδιακατάλογοι�����������

Κατάλογοι

Ο κατάλογος ή προσπέκτους είναι μία άλλη μορφή διαφήμισης. Σε αυτόν παραθέτουμε αρχικά το βιογραφικό του επιχειρηματία και το ιστορικό της εταιρίας, όπως επίσης και αναλυτικά τα προϊόντα με τις ιδιότητες και τις προδιαγραφές τους. Όσος πιο βαρύς είναι ένας κατάλογος τόσο πιο μεγάλη θεωρείται η επιχείρηση. Θα πρέπει να είναι ευανάγνωστος και να διαβάζεται ευχάριστα. Αυτό εξαρτάται από την καλή σχεδίαση η οποία αναδεικνύει και προωθεί την εικόνα της εταιρίας.